BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tornai Pap Gáspár (?, 1603. – ?, ?) ref. lelkész. Tanulmányai befejeztével 1621-ben →rektor lett Felsőbányán, majd külföldre menvén, 1624 őszén az oderafrankfurti, 1626. júl. 25-én a leideni egyetemre iratkozott be. 1630-ban hazatérve, ez év őszétől rektor volt Debrecenben, míg 1632-től Nagyszaláncon, 1639 tájától 1641 tájáig Kolozsvárt, majd ismeretlen helyen, 1655-től 1657-ig Debrecenben lelkészkedett. Valószínűleg meg is halt ekkor. – Műve: Latin oratio gr. Bethlen Krisztina felett („Temetési pompa” c. gyűjteményben). (Debrecen, 1632.) – Respondeált a „De disciplina ecclesiastica” (1628.) tartott vitán. – Üdvözlő verset írt Komáromi Flórián Mihályhoz (1628.). →Kecskeméti N. Istvánhoz (1628.), Debreceni Simonides Gáspárhoz (1628.), Vargyasi Daniel Jánoshoz (1630.), →Keresszegi Herman Istvánhoz (1632.) és Wollebiusnak Debrecenben kiadott műve mellé (1634.).