BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Greissing Kristóf (Brassó, 1778. márc. 14. – Brassó, 1860. febr. 8.) ev. lelkész. Brassóban tanult. Külföldre menvén, 1798 tavaszán a jenai egyetemre iratkozott be. Hazajővén, 1800-ban segédtanár, 1803-ban →collega, 1809-ben →lector lett a brassói gimnáziumban. 1812-ben →prédikátornak választották ugyanoda, de még ebben az évben Sárkányba ment lelkésznek. 1815-től Veresmarton, 1816-tól Höltövényben, 1828 decembertől Feketehalomban volt pap, míg végül 1835-ben Brassóban foglalta el az →elsőpapi állást. 1833–49-ben →dékáni tisztet viselt a →brassói káptalanban. – Művei: Oratio de ingenio et spiritu… 1809. (Pest, 1823.) Abschiedspredigt (Ebr. XIII. 14.). (Uo. 1829.) Antrittspredigt (Lucä XII. 42–4.). (Uo. 1829.) Antrittspredigt (I. Cor. I. 17–8.). (Brassó, 1835.) Trauerrede bei der Todesfeier… Franz I… (Uo. 1836.) Schulreden, gehalten… an den Tagen der öffentlichen Einweihung dieses Gymnasial-Gebäudes… (Uo. 1836.) Heilige Rede… am Tage der Einweihung der… grossen Orgel… (Uo. 1839.) Zur Glockenweihe… (Prédikáció). (Uo. 1841.)