BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kendeffi Elek gr. (?, 1740. – Nagyszeben, 1783. jún. 24.) ref. vallású főnemes. Tanult Kolozsvárt, azután külföldre ment és több egyetemen hospitált. Hazajővén, 1764-ben grófi rangot kapott, s 1765-ben Hunyad vármegye főispánja, 1774-ben pedig főkormányszéki tanácsos lett. – Theol. műve: Naturalista expositus, seu: Natura, error, fons, occasio, hypotheses et refutatio naturalismi thesibus theologicis breviter exposita. (Kolozsvár, 1759.) Gyászverset írt az özv. Baczoni Incze Máténé Bogdányi Sajgó Erzsébet (1757.) és Csepregi Turkovics Ferencné Viski Sára (1757.) halálára magyarul és egy hosszabbat a gr. Lázár Imréére (1761.) latinul.