BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Malus Pál (?, ? – ?, ?) ev. tanár, Liptó vármegyei származású, 1596-tól a nagyőri iskolában volt →collega és kántor, innen 1597 májusában Mosócra ment rektornak. 1616-ban a biccsei zsinat száműzte socinianismusa miatt. – Művei: De peste (A →Lani Illés Defensiójával). (Bártfa, 1599.) Epitaphia, (Uo. 1601.) – Üdvözlő verset írt →Gradeci Stansith Horváth Gergely műve mellé (1597.), Lani Illéshez (1599.) és →Mokoschinus Lénárthoz (1599.). – Kéziratban megörökítette egy háromszori hitvita lefolyását, melyben Dubovszky Pál János nagyszombati nagyprépost volt a katolikus fél. –

Más volt az a Malus (Jablonovszky) Pál, aki galgóci →rektorságában 1605. dec. 28-án meghalt.