BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kaposfalvi Szabó Pál (?, 1601. v. 1602. – 7, ?) ref. lelkész. Tanult Sárospatakon, hol 1603-ban lépett a felsőbb tanulók sorába, s ahonnan 1627-ben Erdőbényére ment →rektornak, 1629 őszén megválván ez állásától, külföldre látogatott el s 1630. ápr. 4-én a leideni, 1631. okt. 29-én a franekeri egyetemre iratkozott be. Hazajövetele után 1633-ban sátoraljaújhelyi rektor volt, honnan 1634-ben Olaszliszkára ment másodpapnak, míg 1646-ban és 1647-ben erdőbényei lelkész volt. – Műve: De libero hominis arbitrio ante et post lapsum. (Leiden, 1631.)