BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tóth Lajos (Léva, 1882. dec. 20. – *Bp. 1957. júl. 1.) ref. tanár. Léván végezte a gimnáziumot. 1901-ben. Miután 1905-ig teológiát hallgatott Pápán, külföldre ment s Baselben, Bernben és Edinburgh-ben gyarapította ismereteit. Majd segédlelkész volt Garamvezekényben és Nagysallón, míg 1909-ben lelkész lett Zólyomban, 1920-ban hitoktató lelkész Budapesten 1921-ben teol. akad. tanár Pápán az ószövetség tanszékén. 1921-ben teol. magántanári képesítést szerzett Pápán, 1931-ben teol. doktorságot Debrecenben. 1947-ben nyugalomba lépett, Budapestre költözött. – Művei: A zólyomi ref. missziói egyház története. (Zólyom, 1909.) A próféták lelki világa. (Pápa, 1926.) Az Írás kritikai vizsgálása és a ref. theologia összeegyeztethetősége. (Uo. 1927.) A pascha eredete és történeti fejlődése. (Uo. 1931.) Ószövetségi bevezetés. (Uo. 1933.) Kálvin János magyarázata Ézsaiás elhivatási látomásáról (A „Kálvin és a kálvinizmus” c. könyvben). (Debrecen, 1936.) Az ószövetség vallása. (Pápa, 1938.) A pápai főiskolai nyomda története. (Uo. 1939.) Szerkesztésében jelent meg: Pápa, múlt, jelen, környék (1936.).