BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Várfalvi Kósa János (Várfalva, ? – Kolozsvár, 1601. jan. 3.) unit. püspök. Kolozsvárt és valahol külföldön tanult. Már 1589-ben kolozsvári →prédikátor volt, s mint ilyen, 1597 végén püspökké választatott. – Művei: Ájtatos isteni dicséretek (A →Dávid Ferenc →énekeskönyve nyomán). (Kolozsvár, 1590 körül.) Imádságos könyvecske (Az előbbivel együtt). (Katechesis az idvességnek fundamentumáról. (Uo. 1623.) (Újabb kiadásai közül még a 19. századra is esik egy.) A sok egymással ellenkező értelmek között mint kell az együgyű embernek felkeresni az igazságot. (Uo. 1636.) Írt ezeken kívül két nagyobb kátét is, úgy látszik az eleminél magasabb fokú iskolák részére, melyek valószínűleg hasonlóképpen napvilágot láttak.