BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zólyomi ev. egyházmegye, a →szlovenszkói nyugati kerületben, kezdettől fogva létezik s a →zsolnai zsinat óta az államfordulatig állandóan a →bányai kerületbe tartozott. A XVI. század vége felé mintegy 30-ra mehetett anyaegyházainak száma, melyek később nagyarányú csökkenésen mentek keresztül, úgy hogy a →türelmességi rendelet után még tíz év múlva is csak 17 anyaegyháza volt, pedig ekkor már régóta hozzá tartozott az egykori →hétbányavárosi egyházmegyéből is kettő. Azután 23-ra emelkedett a számuk. Eredetileg mindössze egy feküdt közülük a szomszédos Hont vármegyében, de minthogy idővel Korpona is oda lett csatolva, az előbbinek pedig újabban anyásíttatott egy leányegyháza, jelenleg három anyaegyháza van Zólyom vármegyén kívül. Szabályzata 1592-ből maradt fenn, de valószínűleg volt ennél régebbi is. – →Espereseinek névsorából a következők ismeretesek, akiken kívül alighanem voltak viselői e hivatalnak az 1709-től 1772-ig tartó, látszólag üres időközben is, amikor különben Besztercebányával együtt mindössze három anyaegyháza volt: Simonit Bálint radványi l. (1558.), Privigyei Vdranka Tamás hajniki l. (1576.) (1580.), Ocsovszky Bertalan radványi l. (1583.) 1587-ig, Szoczovszki András breznóbányai l. 1588–1598, Jacobaeus János szelcsei l., besztercebányai aggházi igazgató 1599–1612, Tornarius Illés zólyomlipcsei l. 1612–1615, Kapirius András hajniki. garamdobói l. 1615–1619, Bartosovics András zólyomi l. 1620–1626, Kalinka János radványi, garamdobói l. 1626–1640, Kalinka Gergely szelcsei l. 1640–1641, Piscatoris Gábor zólyomlipcsei l. 1641–1659. →Reményi Dániel zólyomi l. 1660–1667, Makónyi Mihály hajniki l. 1667–1669, Sculteti Severin szelcsei l. 1669–1671, Milochovszki János breznóbányai l. 1671–1674, és 1683–1684, Zelenka János zólyomi l. 1704–1709, →Adami János Jakab besztercebányai német l. 1772–1784, Szinovicz Mihály besztercebányai szlovák l. 1784–1785, Sztruhár Ádám zólyomi l. 1786. márc. 9.-júl. 13., Lyci Kristóf besztercebányai német l. 1787–1808, Lovich Ádám besztercebányai l. 1810–1815, Kuzmány János breznóbányai l. 1816–1824, Musculi Benjámin tótpelsőci l. 1824–1837, Krcsméry János besztercebányai l. 1837–1849, →Chalupka János breznóbányai l. 1850, Makónyi Pál zólyomi l. 1851–1855, →Geduly Lajos besztercebányai l. 1855–1857, Penzel Antal besztercebányai l. 1858., Makónyi Pál zólyomi l. (másodszor) 1858–1860, Fuchs János zólyomlipcsei l. 1860–1865, →Doleschall Sándor Ede besztercebányai l. 1865–1875, →Raab Károly felsőmicsinyei l. 1875–1880. Mockovcsák János Tivadar besztercebányai l. 1880–1897, Svehla Gusztáv breznóbányai l. 1897–1909, Bakay Péter nagyócsai l. 1909–1919. Szlávik János dobronyai l. 1919–1926, Hajdú Lajos nagyócsai l. 1926–1934. Licskó János zólyomi l. 1934–19..

Irodalom: Szlávik János: A zólyomi ev. egyházmegye története (szlovákul, 1921.).