BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Solymosi Koncz Boldizsár (?, 1624. – Kolozsvár. 1684. ápr. 16.) unit. püspök. Szombatos szülőktől született, akikkel 1638-ban reformátussá lett. Majd 1642-ben unitáriusságra térvén, tanulmányait Kolozsvárt végezte s azután külföldön is járt. Hazajőve, 1654-ben Torockón, 1661 végén Kolozsvárt lett pap. Egyháza csakhamar →generalis notariussá, 1663. okt. 21-én pedig püspökké választotta, s e minőségében sokat fáradozott a II. Rákóczy György által okozott pusztulások helyrehozásán. – Művei: Hetedszakai reggeli s estvéli könyörgések (A →Járai Jánoséival). (Kolozsvár, 1695.) Catechesis, azaz: Keresztyéni vallásra való tanítás… (Név n.). (Legrégebbi ismert kiadása uo. 1698.) (Azóta is többször megjelent.) – Veje volt →Beke Dániel püspöknek.