BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Reuss Sámuel (Tótlipcse, 1783. szept. 8. – ?, 1852. dec. 22.) Tanult Osgyánban, Késmárkon, majd teológiát Pozsonyban. Azután külföldre ment s 1805. okt. 16-án a jenai egyetem hallgatói közé lépett. Hazatérve, előbb Besztercebányán →conrector, 1807 őszétől Tiszolcon →káplán, 1809-től Karaszkón lelkész volt. 1812-ben Nagyrőcén lett pap, s itt előbb al-, 1824-ben →főesperessé választotta a →gömöri egyházmegye. Erről a hivataláról körülbelül 1836-ban lemondott. 1850 februárjában a →tiszai egyházkerület administratorává nevezte ki az abszolutisztikus kormány. – Műveinek csak a címe ismeretes; közülük egyházi érdekűek: Über die Kirchendisciplin bei den Protestanten… Das Privilegium fori bei den Protestanten in Ungarn… Über Begräbnisse und Begräbnissörter…