BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Debrecen-nagyváradvidéki ref. egyházkerület, ez e két nevezetes város környékén →Kálmáncsehi Sánta Márton buzgólkodása következtében helvét irányúvá lett gyülekezetek testülete, mely oly módon keletkezett, hogy minden valószínűség szerint már 1556-ban püspökké tette felettük →Petrovics Péter Kálmáncsehi Sánta Mártont, egyúttal bizonyára felsősége alá bocsátván a közvetlen rendelkezése alatt álló Bereg vármegyei egyházakat is, melyek alkalmasint már a Kálmáncsehi ottani működése alatt is függő viszonyban lehettek vele szemben. Még megérte Kálmáncsehi ennek a vidéknek a szatmárvidéki prot. egyházkerület helvét irányhoz csatlakozott nagy részével 1557 szeptemberére az egybeolvadását, de nem sokkal azután az év vége felé meghalt, eszerint mint már az új →egyházkerületnek, a →tiszántúlinak a püspöke.