BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Monoszlói András (Nagyvárad, 1552. – ? Veszprém, 1601. dec. 11.) róm. kat. püspök. Felsőbb tanulmányait Bolognában és Bécsben végezte. 1574-ben nagyszombati tanár s 1578-ban egyszersmind kanonok, majd prépost, 1599-re címzetes püspök, ez évben veszprémi püspök lett. – Művei, melyek mind polemikus jellegűek s a magyar nyelvűek tárgyukat jelző latin címmel is el vannak látva, a következők: A közönséges ker. hit ágazatinak… oltalma (A →Telegdi Miklóssal polemizáló →Dávid János ellen, 1588.). A szenteknek hozzánk való segítségekről hasznos könyv… (1589.). Az idvösségre intő képeknek tiszteletiről való igaz tudomány… (1589.). Brevis ac catholica confutatio impiorum novorum articulorum nuper in Galantha a sacramentariis concinnatorum (1593.). Az Isten malasztjáról, az szabad akaratról és az Istennek akaratjáról való tudomány… (1600.).