BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Incze Dániel (Ilencfalva, 1805. – Kolozsvár, 1857. jan. 12.) ref. tanár. Marosvásárhelyen tanult, hol aztán →köztanító volt. 1835-ben külföldre menvén, a berlini egyetemen gyarapította ismereteit. Hazajőve, 1836 szeptemberétől püspöki titkári, 1837-től székelyudvarhelyi, 1840-től nagyenyedi →teol. tanári tisztet viselt. Az 1849-i pusztulásból Kolozsvárra menekült, hol előbb a gimnáziumban tanított, 1850-től pedig újra teol. tanár volt, 1854-től az összpontosított teol. intézetben. – Művei: Újtestamentum… magyarázata (Wohlfahrt után németből átd. →Herepei Gergellyel). (Kolozsvár, 1852.) Újtestamentum kérdések és feleletekben (Polier után franciából átd. Herepei Gergellyel és Székely Jánossal, 2 k.). (Uo. 1856.)