BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vízlendvai ref. egyházmegye, a →dunántúli kerületben, Vas vármegye legdélibb és Zala vármegye nyugati részén a Mura és Lendva folyók mellékén, egyike annak az öt, illetve négy →egyházmegyének, amelyek a →Sopron–Vas vármegyei egyházkerületből a helvét irányhoz csatlakoztak. 1624-ben a →németújvári egyházmegyével olvadt egybe, s →esperese ott folytatta hivatalát egy ideig, de a hozzátartozott egyházak egy része 1626-ban a →kiskomáromi egyházmegyéhez csatlakozott. – Esperesei közül különben a következőkről tudunk: Perlaki Márton szentgyörgyvölgyi l. (1612.) 1616-ig, Briccius Péter vízlendvai, szentgyörgyvölgyi l. 1616–1624.