BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kolozsvári Dimjén Pál (Kolozsvár, 1655. – Kolozsvár, 1720. jan. 4.) unit. tanár. Tanult Tordán, 1674-től Kolozsvárt, hol →köztanítóságot és →seniorságot viselt. Külföldre menvén, 1682. jún. 30-án bölcsészetre, 1686. febr. 22-én teológiára iratkozott be Leidenben, ahol mindamellett orvosdoktori oklevelet szerzett 1689. márc. 14-én. Miután 1690 elejére hazaérkezett, a →rektori állást foglalta el Kolozsvárt. 1710-től egyszersmind →elsőpap is volt 1718-ig. – Midőn 1697-ben leégett a kolozsvári templom és iskola, Hollandiába ment adományokat gyűjteni s több mint egy év múlva fényes eredménnyel tért vissza. – Művei: De generatione, augmentatione et de creatione microcosmi. (Leiden, 1689.) Catechesis, seu brevis institutio de religione christiana secundum unitarios (Tankönyv, név n.). (Kolozsvár, 1700 k.) (ha ugyan megjelent). Üdvözlő verset írt Fejérvári Istvánhoz (1684.), Vári Mihályhoz (1685.) és →Musnai Mihályhoz (1686.).

Irodalom: Gál Kelemen: A kolozsvári unit. kollégium története (1935.).