BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dálnoki László Ferenc (Szászváros, 1725. – Kunszentmiklós, 1798.) ref. lelkész. Itthoni tanulása után külföldre ment, s 1758. dec. 15-én Baselben, 1759-ben Utrecthben iratkozott be egyetemi hallgatónak. 1761 után visszajőve, 1763 áprilisától Kajászószentpéteren, 1767 áprilisától Makádon, 1769-től Gyónon lelkészkedett, 1773-ban pedig gazdálkodni kezdett felesége birtokán, Kunszentmiklóson. Majd 1774-ben helyettes lelkész lett Ordason, de már 1775-ben áttérvén róm. katolikusnak, végleg Kunszentmiklóson telepedett le, hol 1781-től igazgatói tisztét vitte az ekkor felállított róm. kat. iskolának. – Művei: Historia necromantium Pythonissae Endoreae et oraculorum Sibyllinorum fata comprehendens perspicue et succincte edisserta. (Utrecht, 1761.) A naturalisták vallásának leírása és megrostálása. (Pozsony, 1795.) (Róm. kat. korában.)