BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rosenauer Károly (Besztercebánya, 1843. dec. 18. – Besztercebánya, 1880. nov. l.) ev. tanár. Besztercebányán 1857-ig a gimnázium három osztályát végezte el, míg a többi osztályokba Sopronban járt. Azután, 1862-től teológiát hallgatott Pozsonyban, de már a következő évben külföldre ment s egy évet Berlinben, egyet Halléban, felet Tübingenben, felet Heidelbergben töltött. Hazájába visszatérve, otthon időzött, míg 1868-ban tanár lett szülővárosában. – Művei: A besztercebányai á. h. ev. gimnázium története. (Besztercebánya, 1876.) (Németül is.) A besztercebányai á. h. ev. egyházközség története (Értesítő, 1878., befejezetlen.).