BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Somogyi Imre (Simontornya, 1894. okt. 18. – Bp. 1951. szept. 15.) római katolikusnak született baptista lelkész. Tanult egyebek közt Sárospatakon is. Szerzetesnek készült, de kilépvén, jogot végzett. Később állami hivatalnok volt, majd 1922-ben áttérvén baptistának, előbb Gyulán, 1928-tól Budapesten volt lelkész, 1940 után mint elnöke is egyházának. – Művei közül vallási érdekűek: A bibliai keresztség. (Budapest, 1923.) Jog és kenyér. (Uo. 1925.) Hárfahangok (Vallásos versek). (Uo. 1925.) Szövétnek (Elmélkedések). (Uo. 1929.) Oltártűz (Versek). (Uo. 1929.) Krisztus tanítása. (Uo. 1930.) Erkölcstan (Tankönyv). (Uo. 1930.) Krisztus királysága. A gyülekezet harmonikus életének és fejlődésének alapfeltételei. Korunk szelleme és mozgalmai. A szektakérdés. (Uo. 1933.) Az Úr napja. (Uo. 1935.) Sion imakör. A Biblia. A vallásszabadság és a baptisták. (Uo. 1938.) A belmisszió. Tudom, kinek hittem. Keresztyénség és rehabilitáció. (1939.) A baptisták. (Uo. 1940.) Naptárakat és lapokat is szerkesztett.