BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kassai Császár György (Kassa, ? – Sárospatak, 1586.) ref. lelkész. Tanult Sárospatakon, majd Wittenbergben, ahol 1573. jún. 15-én iratkozott be az egyetemre, melyről miután →seniori tisztet is vitt a magyar coetusban, 1577 őszén tért haza. Akkor mindjárt →lector. 1579 eleje táján pedig →rektor lett Sárospatakon, hol 1584 tavasza felé →elsőpapnak választották. – Műve: Oratio de vita et obitu… Basilii Fabricii Szikszoviani… (Wittenberg, 1577.) Üdvözlő verset írt →Beregszászi Péterhez (1576.), gyászverset →Balsaráti Vitus Jánosnak (1576.) és →Szikszai Fabricius Balázsnak (1577.) a halálára.