BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rozgonyi P. János (Kézdivásárhely, 1648. jan. 29. – Kolozsvár, 1711.) ref. lelkész. Tanult Kolozsvárt, hol 1671-ben →seniorságot viselt. Még ez évben külföldre ment s néhány évig ismeretlen helyen, 1676. nov. 5-től Utrechtben, 1678. márc. 23-tól Leidenben gyarapította ismereteit. Ez utóbbi helyen 1679. márc. 25-én egy értekezésbe kezdett, melyet másnap Utrechtben folytatott, ahova tehát visszatért ekkor. Hazajőve, 1680-ban →rector lett Székelyudvarhelyen, 1865-ben pedig lelkész Kolozson. Ezután valószínűleg Zabolán, 1690 áprilisában és 1691 februárjában Fogarason, majd Széken lelkészkedett, hol 1694 elején →esperesnek is megválasztották. Innen 1708 folyamán Kolozsvárra hívták. – Műve: De imagine Dei f.). (Leiden, illetőleg Utrecht, 1679.) Gyászverset írt a →Porcsalmi András halálára (1681.). Vagy ő vagy atyja R. J. (1612–1673 után), ki kézdivásárhelyi, nagyenyedi, ótordai lelkész és 1648-tól 1658-ig a →nagyenyedi egyházmegye esperese volt, írt a →Heidelbergi Kátéról magyarázatot, mely meg is jelent, de nem maradt példánya. Fennmaradt ellenben ez utóbbinak önéletrajza kéziratban.