BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schmal András (Necpál, 1706. ápr. 25. – ?Rátkó, 1766. dec. 25.) ev. esperes. Tanult otthon, Selmecbányán, ismét otthon, majd Körmöcbányán, külföldre menvén, 1727. ápr. 27-től Wittenbergben gyarapította ismereteit. Innen 1729-ben visszakerülvén, nevelősködött, míg 1731 nyarán Felsősajón, 1751-ben Ratkón lelkész lett. A →gömöri egyházmegye 1748-ban →alesperesnek, 1756-ban →főesperesnek választotta. – Művei: Oratio eucharistica… dum… Georgius Ambrosius… superattendens renunciaretur. (Wittenberg, 1745.) Rövid elemzése öt hitcikknek (Szlovákul, Laucsek Márton adta ki, aki magyarra is lefordította). Brevis de vita superintendentum evangelicorum in Hungaria commentatio (Kiadta →Fabó a „Monumenta evangelicorum…” I. köteteként). (Pest, 1861.) Syllabus litteratorum thuróciensium (Magyarra ford. kihagyásokkal közölte Fabó a Magyar Tud. Értekezőben, 1862.). Adversaria ad illustrandam historiam ecclesiasticam evangelicohungaricam pertinentia (Kiadta Fabó a „Monumenta evangelicorum… II. kötetében). (Pest, 1863.)