BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tarcali P. Pál (?, 1647. – ?, ?) ref. vallású orvos. Tanult Debrecenben, hol 1664-ben iratkozott be a felsőbb osztályok elsőjébe. Külföldre is ellátogatott, 1670. okt. 16-tól Groningenben gyarapította ismereteit. Angliában is járt, Oxfordban időzvén huzamosabban. Visszatérvén Németalföldre, itt 1672. dec. 22-én Franekerben, majd hazafelé jövet az 1673–74. téli félév folyamán Oderafrankfurtban lépett az egyetemi hallgatók sorába. Vagy innen visszafordulva, vagy hazulról megint kimenve. 1675. febr. 14-től orvostanhallgató volt Leidenben, hol 1677 novemberében orvosdoktorrá avatták. További sorsáról nem tudunk. Teol. műve: De vocatione gentium et conversione Judaeorum. (Oxford, 1672.)