BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Magyar Protestáns Irodalmi Társaság alakítása iránt már a 19. század hatvanas éveinek elején indult meg mozgalom, sőt 1863-ban alapszabály-tervezet is látott napvilágot a →Révész Imre kidolgozásában. Az abszolutisztikus kormány ellenzése miatt akkor eredménytelen maradt a mozgalom és csak negyedszázad elteltével sikerült a társaságot létrehozni, ekkor is csupán másfél évi vajúdás után. Működése 1889-ben indult meg, s 1921-ben az első világháborút követő zűrzavaros állapotok között teljesen megszakadt. 1924-ben aztán egészen újjá szervezkedett némileg módosított célkitűzésekkel és eszközökkel. Folyóiratán, a →Protestáns Szemlén kívül, melynek 1944-ben ötvenharmadik évfolyama jelent meg, a →Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár (1902–1934.) tizenöt évfolyamával, valamint tudományos kiadványainak húsz kötetével, néhány felolvasás külön kiadásával, a Koszorú népies irányú 220 füzetével és a Házi Kincstár művelteket építő tizenhat kötetével járult hozzá a magyar protestáns irodalom gyarapításához. Elnökei voltak: →Szász Károly (1889–1896.), →Gyurátz Ferenc (1896–1904.), →Zelenka Pál (1904–1905.), →Bachát Dániel (1905–1906.), →Antal Gábor (1907–1914.), →Baltazár Dezső (1915–1920.). →Ravasz László (1924–1938.), →Kapy Béla (1931 óta), →Makkai Sándor (1938-tól) lelkészi részről: →Hegedűs Sándor (1899–1906.), →Zsilinszky Mihály (1907–1915.). gr. →Tisza István (1915–1918.), gr. Bethlen István (1924–1938.), br. Kaas Albert (1931–1934.), Tomcsányi Vilmos Pál (1934-től) →Hegedűs Lóránt (1938–1943.), Fáy István (1943-tól) világi részről. Másodelnökei: Antal Gábor (1903–1907), →Baksay Sándor (1907–1915.), Petri Elek (1915–1921.), Kapy Béla (1924–1931.) lelkészi részről; br. Radvánszky Béla (1889–1895.), Hegedűs Sándor (1895–1899.), Zsilinszky Mihály (1903–1907.), gr. Tisza István (1907–1915.), Zsilinszky Mihály (1915–1921.), br. Kaas Albert (1924–1931) világi részről; főtitkárjai voltak: Zsilinszky Mihály (1889–1889.), →Kenessey Béla (1889–1895.), →Szőts Farkas (1895–1915.). →Raffay Sándor (1915–1918.), Maday Gyula (1918–921.), →Török Pál (1923–938.), Szabolcska László (1938-tól).