BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Marosvásárhelyi hitvallás három volt.

Az első az 1559. nov. 1-én tartott zsinaton a helvét irány zwinglianus árnyalatának szellemében magyar nyelven készült, s még abban az évben nyomtatásban is megjelent. Újra kiadta →Fraknói Vilmos (MKSz 1878., 277–282. 1.), →Kiss Áron (A 16. században tartott magyar ref. zsinatok végzései, 48–53. l.) és →Ince Gábor (1938.).

A második, melyet az erdélyi magyar →superintendentia 1566. máj. 19-én tartott közzsinata fogadott el „Sententia concors” c. alatt, már az antitrinitarizmushoz hajlik. Először a →Heidelbergi Káténak hasonló szelleművé átalakított kiadásával együtt jelent meg ugyanabban az évben, újra kiadta →Bod Péter (Historia Hungarorum ecclesiastica, I. k. 400–405. l.) (Lampe–Ember egészen más szöveggel adja, s ennek a magyar fordítását közli Kiss Áron említett művében.) –

A harmadikat az 1567. szept. l-én tartott. már egészen antitrinitarius szellemű zsinat állapította meg az ugyanazon évi tordai zsinatéval megegyezően. Latinul →Dávid Ferencnek „Refutatio scripti Petri →Melii…” c. munkája tette közzé, magyar fordításban pedig „Rövid magyarázat…” c. munkája, mind a kettő még abban az évben.