BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csomor Zoltán (Ungpinkóc, 1906. aug. 27.) ref. lelkész. Az elemi iskolát Homokon 1917-ben, a gimnáziumot Ungváron 1925-ben, a teológiát Losoncon 1929-ben végezte. Ekkor Beregszászon hitoktató káplán, 1933-ban Kisráton lelkész lett. 1940-ben teol. doktorságot szerzett Debrecenben. – Egyházi érdekű művei: Történelmi kapcsolatok a cseh és a magyar kálvinizmus között. (Ref. Egyház és Iskola, 1932.). Csendes órák (Imakönyv). (Ungvár, 1936.) Út, igazság és élet. (Nagykapos, 1938.) A csehszlovák államkeretbe kényszerített magyar ref. ker. egyház húszéves története. (Ungvár, 1940.) Más dolgozatai, főként prédikációi is vannak.