BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Generalis dékán, az erdélyi szász egyház →medgyesi káptalanának →dékánja, akit még a római katolicizmushoz tartozásuk idején a két →egyházmegyébe, ti. az esztergomiba és gyulafehérváriba való elkülönítettségük ellensúlyozására a nemzetükbeli papság egységének jelképéül mintegy legfőbb vezetőjükké tették a szászok. Ebben a minőségében azután a fejedelmek is elfogadták, még amikor saját püspökük is volt már. A cím nagyon sokáig fennmaradt, s ennek alapján a medgyesi káptalant generalis káptalannak nevezték.

Irodalom: Teutsch Gy. D.: Der Generaldechant der siebenbürgisch-sächsischen Kirche (1886.).