BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mohi Ferenc (Mohi. ? – ?, 1567 k.) a számos magyar reformátor közül a legtekintélyesebbek egyike, de akiről éppen olyan gyéren vannak adataink, mint a legtöbbről. 1537 őszén a krakkói, 1543. márc. 22-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Itthon legelőször az 1545-i →erdődi zsinaton merül fel a neve, s így bizonyára azon a vidéken lelkészkedett. Ekkor még a lutheri iránynak volt híve, később pedig a helvét irányhoz pártolt, de már mint 1556-ban is szikszói pap és valószínűleg →esperese a →borsodi egyházmegyének. – Irodalmi működéséről nem tudunk.