BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Almási Gergely Mihály (Homoródalmás, 1654. jan. 11. – ?Szentpéter, 1724. márc. 23.) unit. püspök. Tanulmányait Kolozsvárott végezte, hol 1678. ápr. 23. →senior, 1679-ben collaborator lett. Innen 1680. aug. 1. külföldre indult s okt. 23. a leideni egyetemre iratkozott be. Visszatérvén hazájába, 1682. novemberben kolozsvári →lector, 1690 táján szentpéteri pap lett. 1692. novemberben püspökké választatott. – Műve: Tractatus aliquot succincti (név n. „De generatione Christi.” „De libero arbitrio.” „De justificatione.”) (Kolozsvár, 1702.) Új kiadásban közrebocsátotta a Radetius „Disciplina ecclesiasticá”-ját (1694.), a Solymosi →Koncz Boldizsár és →Járai János könyörgéseit (1695.), az először ismeretlen időpontban kiadott „Isteni dicséretek, imádságok és vigasztaló énekek” c. terjedelmes imádságos- és →énekeskönyvet (1697.), a már 1660-ban is javítva és bővítve megjelent halotti énekeskönyvet (1697.) és a Solymosi Koncz Boldizsár-féle nagyobb kátét (1698.). Kinyomatta végül a hollandok jótéteményeit megköszönő s bizonyára általa szerzett levelet (1700.).