BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Franken Keresztély (Gardeleben, [Brandenburg], 1549. – ?, ?) változatos vallású egyházi író, Lutheránusnak született. 1569-ben átállván róm. katolikusnak, a jezsuita rendbe lépett. Lengyelországba rendeltetvén, ott antitrinitarizmusra tért s könyvet írt volt rendje ellen. Majd Socinus Faustus-szal is ellentétbe jutott s a Jézus imádásáról vele vitázó műve miatt 1584-ben menekülnie kellett. Erdélybe ment s ott először →Gerendi Jánosnál talált menhelyet Aranyosgerenden, 1585-ben pedig →lector lett Kolozsvárt. A jezsuiták miatt már a következő évben el kellett hagynia ezt a hivatalát, de 1588-ban ismét visszatért rektornak, ami 1591-ig volt; ekkor Csehországba távozott s ott megint katolizált. – Kolozsvárt írta „Praecipuarum enumeratio causarum, cur christiani in multis religionis doctrinis mobiles sunt” c. művét s ugyanott ajánlással látta el Epictetus „Enchiridion…”-jának általa közrebocsátott latin fordítását (1585.).