BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gyulafehérvári ref. egyházmegye, az →erdélyi kerületben, a magyarság tetemes részének a helvét irányhoz térésével párhuzamosan keletkezett, a római katolicizmusból átöröklött határai között. →Esperese a XVI. században →dékán címmel is fordul elő. A 17. század legelején beállott szomorú időkben beolvadt a →nagyenyedi egyházmegyébe, melyből csak 1633-ban vált ki újból. Egyházainak száma a XVII. század közepe felé 17, a XVIII. század első felében pedig 18 volt; ez aztán a XX. század elejéig 12-re szállott alá, de az 1903-i új berendezés a szomszédos →egyházmegyékből hozzácsatolván hatot s ugyanez időtájban három új keletkezvén, 21-re emelkedett, sőt azóta már 23-ra. Ezek mindannyian Alsófehér vármegyében voltak. 1951-ben megszűnt az egyházmegye. – Szerfelett hézagos történetét az egyházkerület 1864–66. évekre szóló névkönyvei közölték. Legnevezetesebb egyháza volt a nevét adó gyulafehérvári. →Esperesei közül a következők neve ismeretes: →Ilosvai Benedek gyulafehérvári l. 1574 k.–1585 vagy 1586; majd a nagyenyeditől való elválás után →Geleji Katona István 1649-ig, →Csulai György 1650–1660, mindketten egyúttal a püspökségük mellett is, →Pápai Páriz Imre gyulafehérvári l. 1667-ig, Veresmarti János borosbenedeki l. (1679.), Nyiresi Bálint (1680 okt.) (1684 dec.), Gidófalvi Gálgyor Balázs gyulafehérvári l. (1698 szept.), Veszprémi István gyulafehérvári l. 1713-ig, →Kolozsvári István gyulafehérvári l. 1713–1717, →Pelsőci Kovács János magyarigeni l. 1717–1748 (ez utóbbi három ismét a püspökség mellett is), →Csernátoni Gajdó Dániel gyulafehérvári l. 1749 eleje–1749 szept., Söveges Bányai István borosbenedeki l. 1749–1779, Málnási István gyulafehérvári l. 1779–1787, Deák János magyarigeni l. 1787–1797, Demeter Dániel gyulafehérvári l. 1798–1810, Fábián László sárdi l. 1810–1812, Sánta István boroskrakkói l. 1813–1817, Kolozsvári István (II.) alvinci l. 1823–1830, Székely Péter gyulafehérvári l. 1831–1843, Szász Lajos magyarigeni l. 1843–1849, Elekes Károly gyulafehérvári l. 1850–1868, →Elekes György magyarigeni l. 1878–1879, Tókos Sándor vajasdi l. 1880–1896. →Elekes Viktor gyulafehérvári l. 1896–1908, Benedek Károly alvinci l. 1908–1919, Kovács Károly szászsebesi, alvinci l. 1919–1930, Nagy Ferenc tövisi l. 1930–1951.