BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pálházi Göncz Miklós (Pálháza [Zala m.], ? – Sopronkeresztúr, 1619. febr. 17.) ev. püspök. Tanulmányai végeztével 1601-ben sárvári →rektor, 1607-ben hegyfalusi, 1608-ban érsekújvári, 1610 januárjára Léván udvari pap. 1613 tavaszán szeredi lelkész lett, s még ez évi febr. 6-án püspökké választotta a →felsődunamelléki magyar egyházak kerülete. Mint ilyen, több zsinatot tartott olyat, melyen a reformátusoktól elválasztó hittételeket tárgyalták, de azért nem zárkózott el a velük való megegyezés megkísérlése elől. 1616-tól Pataházán lelkészkedett s itt szolgálatával éltek a győriek is. – Művei: Az úrvacsorájáról az igaz augustana confessio szerint. (Sopronkeresztúr, 1613.) (Már 1614 őszére elfogyott.) A gyermecskék credója (Rhaw György után németből ford.). (Uo. 1615.) A római Babylonnak kőfalai (Rodenborch J. után ford.). (Uo. 1619.) Lefordította még az ev. egyház symbolikus könyveit, de ezek kéziratban maradtak. Üdvözlő verset írt →Magyari Istvánhoz (1602.).