BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lublói ev. egyházmegye, kezdettől fogva létezett, mint a szepességi nyolc közül ama kettőnek egyike, mely nem magyarországi püspökségbe tartozott, de azért a szepesi prépostnak reá is kiterjedt a hatásköre. Mindössze öt egyházból állott, s így könnyű dolga volt az →ellenreformációnak, midőn céljául tűzte ki megsemmisítését, illetőleg áttérítését. Ez meg is történt 1672-ben a lengyel helytartó vagyonelkobzó fellépése folytán.