BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dézsi András (?, ? – ?, ?) prot. érzelmű →rektor Debrecenben, ki 1549-ben és 1550-ben, úgy látszik 1552-ig működött ott, s magyar nyelven egyik legszorgalmasabb munkása volt a bibliai epikának (Világ kezdetitől lett dolgokról, Izsák áldozatjáról, Makkabeusról. Az lévitáról, Mózes és Józsué hadáról…, Az ifjú Tóbiásnak házasságáról), s amellett egy temetési éneke is maradt fenn.