BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szeberényi Gusztáv Adolf (Vágkohány, 1816. okt. 14. – ?Békéscsaba, 1890. aug. 19.) ev. püspök, az előbbinek unokatestvére. Tanulmányait Selmecbányán kezdte s 1835-től Pozsonyban folytatta, ahonnan a teológia elvégzése után külföldre menvén, 1838. máj. 11-én a jenai egyetemnek lépett a hallgatói közé. Visszatérvén 1840-ben hazájába, szinte háromévi nevelősködés után 1843 kezdetén atyja mellett →káplán s még ez évben egyházmaróti lelkész lett. Innen 1853 júniusában Békéscsabára ment papnak, s itt 1868 elejétől a →békési egyházmegye →esperesi, 1872-től a →bányai egyházkerület püspöki hivatalát is vitte. 1870-ben díszdoktori címet kapott a bécsi teol. fakultástól. – Irodalmi téren is működött. – Munkái: Gyászbeszéd Szemián Pál Benjámin felett (szlovákul). (Gyula, 1858.) Prédikáció az 1857-iki advent második vasárnapján (szlovákul). (Uo. 1858.) Agenda (szlovákul). (Pest, 1867.) Gyászbeszéd Haviár Dániel felett (szlovákul). (Uo. 1868.) Konfirmációi tanítás (szlovákul). (Uo. 1876.) Luther kis kátéja (→Batik Frigyessel, szlovákul). (Uo. 1876.) Kézi agenda (Magyar, magyar-szlovák és magyar-német-szlovák kiadásban). (Uo. 1877.) (II. kiad. Petrovics Soma átdolgozásában, 1888.) →Szeberénvi János →superintendens („Nagy papok életrajza” közt). (Uo. 1877.) Predigt am Sarge des… Julius →Petz. (Uo. 1882.) Egybeállította „Az ág. h. ev. zsinat számára… elkészített munkálatok”-at (1874.), kiadta id. Szeberényi János „Vezérfonal a konfirmálandók oktatásában” c. művét (szlovákul 1858., magyarul 1870.); dolgozott a →Haán-szerkesztette →énekeskönyv III. kiadásába.

Irodalom: Emléklapok… néhai Sz. G. emlékére (1890.).