BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szelepcsényi Pohronc György (Nagyszombat, 1595. k. – Litovica. [Morvaország], 1685. jan. 14.) róm. kat. érsek. A teológiát Rómában végezte, ahonnan visszatérvén hazájába, 1636-ban esztergomi kanonok, majd apát és prépost, 1642-ben címzetes, 1643-ban csanádi, még ez év-ben pécsi, 1644-ben veszprémi, 1648-ban nyitrai püspök, 1657-ben kalocsai, 1666-ban esztergomi érsek lett. Részt vett a Wesselényi-féle összeesküvés kezdő mozzanataiban, de ennek dacára az alkotmány felfüggesztése után elnöke lett a Pozsonyban összeült →delegatum judíciumnak, mely a protestantizmus teljes megsemmisítésének szándékával éppen azok felett tartott ítéletet, akikről maga Szelepcsényi tudhatta legjobban, hogy legnagyobb részük még csak nem is tudott az összeesküvés tervéről.