BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Márton István (Mándi) (Iszkaszentgyörgy, 1760. nov. 23. – Pápa, 1831. szept. 21.) ref. tanár, az előbbinek bátyja. Tanulását otthon kezdte, 1771-től Szentkirályszabadján, majd 1774-től Kecskeméten folytatta, a felsőbb osztályokat pedig 1778. ápr. 30-tól 1786 márciusáig Debrecenben végezte. Itteni utolsó évében iskolai perc kerekedett, mely részben némely eretneknek tekintett tanok körül forgott. Ekkor →akad. rektor lett Hajdúnánáson, míg 1789 tavaszán külföldre látogatott el s a göttingeni egyetemnek lépett a hallgatói közé. 1790 őszén →rektori állást foglalt el a pápai gimnáziumban, melyet aztán kollégiummá fejlesztett. 1823-ban hiába hívták tanárnak Sárospatakra. Kantianus elveiért és általában szabadelvűségéért sok meghurcoltatásban volt része. A cenzúra még „Új német rudimenta” (1801.) c. művébe is belékötött s csak egy levél kivágása után adta vissza az először elkobzott könyvet. – Írói munkássága igen sokoldalú. Az egyházi irodalomba vágó művei: Halotti oratio… Antal Judit asszony utolsó tisztességtételekor. (Veszprém, 1795.) Ker. theologusi morál vagyis erkölcstudomány (Győr, 1796.) Erkölcsi szótár (Toldalék az előbbihez). A prot. ker. confessiókon lévő ifjúság számára készítendő új katechismusok kritikája (Ugyanazzal együtt). A pápai kollégium tudományos planuma recensiója (Ugyanazzal együtt). Halotti oratio… Pázmándy József… halotti tisztességtételére. (Uo. 1810.) Ker. moralis kis katechismus… (Bécs, 1817.) Felelet M. A. úr recensiójára (1817.). (Uo. 1818.) M. A. T. P. recensens úrnak viszonzására írt válasz (1817.). (Uo. 1818.) A Moralis Katechismus A. recensensének azon recensiójára való felelet, mely a Tudományos Gyűjteménynek ezen folyó 1818. esztendőbeli I. kötetjének 78–86. lapjain találtatik. (Uo. 1818.) A Moralis Katechismus ideája. (Uo. 1818.) Halotti oratio… →Kecskeméti Zsigmond utolsó tisztességtételére. (Pest, 1822.) Halotti beszéd →Már Péter utolsó tisztességtétele alkalmával. (Győr. 1823.) Halotti oratio… Sülje Komáromi Pál… utolsó tisztességtételére. (Veszprém, 1826.) Halotti oratio… Tóth Pápai József… utolsó tisztességtételére. (Győr, 1827.) Latin compendiumokat készített „Logica” (1820.) és „Systema philosophiae criticae” (1820.) címmel Krug német műveiből. Magyar gyászverset írt Budai Ferencről (1802.). A temetésén Hőbe József, Tóth Ferenc és Edelényi Sándor által tartott beszédek gyászversekkel együtt szintén megjelentek.

Irodalom: Tóth Dániel: M. M. I. életrajza (Egyházi Almanach, 1833.), Szabó Károly: M. M. I. (1860.), Csürös Ferenc: M. M. I. pöre (ItK, 1912.), Balogh Ferenc: A debreceni ref. kollégium története adattári rendszerben (1915.), Tóth Endre: M. M. I. élete (1931.), Trócsányi Dezső: M. M. I. tudományos munkássága (1931.), Vargha Zoltán: A Márton család (1916.).