BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hódmezővásárhelyi ref. egyház, a helvét irányú reformációnak hazánkban való elterjedésével egykorú lehet. Változatos volt a sorsa, hol hanyatlás, hol virágzás jutott részébe, míg a XVIII. század elejétől fogva a többször megújult zaklatások dacára folyton emelkedőben van. 1730-tól két, 1796-tól három, 1804-től négy, 1900-tól öt, 1907-től hat lelkészt tartott s a 18. század végén az 1714-re felépült templomon kívül újat vett használatba. Azóta még négy templom épült. Gimnáziumot is tartott fenn, melynek anyakönyve 1724-en kezdődik, valamint leánygimnáziumot is. Az első világháború után pár évig itt talált menhelyet a máramarosszigeti jogakadémia. Vallástanító és tanító szintén megfelelő számban volt alkalmazva.

Irodalom: Futó Mihály: A h. r. e. és iskola története (Sp. Füz. 1862.), Uő.: A h. ev. ref. főgimnázium története (1897.), Szeremlei Sámuel: A h. r. e. története (1927.), Uő.: a h. r. templomok építésének története (1914.).