BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bierbrunner Gusztáv (Nagyszentmiklós, 1835. aug. 3. – ? Ókér, 1907. febr. 14.) ev. lelkész. Az elemi iskolát Istvánfalván, a gimnáziumot Nagybecskereken, Temesvárt és Sopronban végezte. Teológiát Pesten hallgatott három évig, majd külföldre ment s a berlini egyetemen időzött. 1863-ban pesti német káplán és egyszersmind gimn. segédtanár, 1867 októberében ókéri lelkész lett. – A →bácsi egyházmegyének főjegyzője s a →budapesti első zsinatnak r. tagja volt. Számos cikkét közölték a ref. és ev. egyházi közlönyök. – Művei: Istóczy und die Juden. (Budapest, 1876.) Der gordische Knoten Europas (Adolf August álnévvel). (Uo. 1876.) Christlicher Hausaltar (Imakönyv innen-onnan átd.). (Uo. 1878.) (II. kiad. uo. 1899.) Új magyar athenas (→Sz. Kiss Károllyal és →Kálmán Farkassal). (Uo. 1882–7.) Des Landmanns Wissenschaft. (Kula, 1886.) Szántó János beszédei az eke mellől… (Spurgeon után átd.) (Uo. 1886.) Luther Márton édes anyja (Prot. Népkönyvtár, 1887.) A bányai… ev. egyházkerület leánynevelő intézete Aszódon és keletkezésének története. (Budapest, 1892.) A →bácsszerémi ág. h. ev. egyházmegye monografiája (Név n. Uo. 1902.)