BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mária Dorothea, (? 1800. szept. 4. – Buda. 1855. márc. 30.) József főherceg nádor ev. vallású harmadik felesége, württembergi hercegnő. 1819. aug. 24-én ment férjhez s attól fogva férje 1847-ben történt haláláig jobbára Budán lakott. Itt az ev. egyházi intézményeket buzgósággal és áldozatkészséggel karolta fel, kivált a fővárosiakat. A szeretetmunka, az irodalom, a vallásos élet mind rendkívül sokat köszönhetett neki. Legnagyobb alkotása a budai egyház megalapítása a papi állás rendszeresítésével és a templom felépítésével. Férje halála után még 1847-ben Bécsbe kellett költöznie, de azért azután is állandóan szívén hordozta a magyar ügyeket, még a nem vallási jellegűeket is. Irodalmi téren is fellépett egy vallásos művel „Anklopfen des Heilands” (1835.) c. alatt.

Irodalom: Payr Sándor: M. D.. József főherceg édesanyja (1906.), Uő.: M. D. nádorasszony (Prot. Szle, 1908.).