BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kisztei S. Péter (?, ? – ?, ?) ref. lelkész, Sárospatakon tanult, hol 1666. júl. 5-én →subscribált és 1670 tavaszától egy évig →seniorságot viselt. Állítólag külföldön is járt s onnan hazatérte után 1674 tavaszán →rektor lett, míg 1677 tavaszától lelkész volt valahol. Mint ilyen, 1678-tól Gyöngyösön, 1682-től körülbelül 1686-ig Göncön működött. – Műve: Üstökös csillag… (Prédikáció). (Kassa, 1683.) (Újra kiadva 1910.) Üdvözlő verset írt →Somossi Petkó Jánoshoz (1683.).

Irodalom: Harsányi István: K. P. élete és munkái (1910.).