BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Körösi Úri János (Nagykőrös, 1724. dec. 27. – Oxford, 1796. okt. 18.) ref. vallású könyvtári hivatalnok. Iskoláit Debrecenben végezte, 1746. ápr. 28-án lépve a felsőbb osztályok tanulói közé. Külföldre menvén, 1753. febr. 28-án Harderwijkben bölcsészetre iratkozott be s ezévi márc. 16-án bölcsészetdoktorságot szerzett. Azután ugyanott teológiát hallgatott, melynek 1755. jún. 28-án szintén doktora lett. 1756. szept. 17-én Leidenben jogot kezdett tanulni, melyből hasonlóképpen megszerezte a doktori címet. Azonban állandóan a keleti nyelvészet volt tanulmányainak fő tárgya, melyből oly kiváló ismereteket szerzett, hogy a leideni egyetem ajánlatára megbízást nyert az oxfordi egyetemtől, hogy rendezze az annak birtokában levő keleti kéziratokat. 1770-ben tehát Angliába ment át s ott is maradt a kéziratok katalógusainak elkészítése után is, mint könyvtári hivatalnok. Irodalmi működéséért és tudományos képzettségéért közbecsülésben részesült új hazájában. – Teol. érdekű művei: De rege feliciter regnante Saul. (Harderwijk, 1755.) Prima decas originum Hebraeorum genuinarum ad loca biblica rectius intelligenda. (Leiden, 1761.) Pharus artis grammaticae hebraicae. (Oxford, 1784.) Septuaginta hebdomadum quos Gabriel ad Danielem detulerat, interpretatio. (Uo. 1788.) Virgo Almah cum Immanuel. (Uo. 1788.)

Irodalom: Balogh Ferenc: Ú. J. magyar tudós Oxfordon (Sp. Füz. 1866.), Goldziher Ignác: Ú. J. (1908).