BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Rupp Kornél (Ercsi, 1865. máj. 25. – Bp. 1900. jún. 25.) róm. katolikusnak született ref. tanár. A középiskoláit Pécsett végezte 1883-ban, amikor a budapesti egyetem bölcsészeti karára iratkozott be. 1885-ben belépett a csorna-premontrei rendbe s később több helyen tanárkodott. 1891-ben bölcsészetdoktorságot szerzett. 1893-ban áttért reformátusnak és 1894-től Budapesten volt ref. gimnáziumi tanár. – Tevékeny munkásságot fejtett ki irodalmi téren, mellékesen a magyar egyházi irodalomnak is tanulmányozván némely termékeit. – Ide vágó művei: Tanulmányok a 16. század vallásirodalmából. (Budapest, 1898.) Telegdi és Bornemisza. (Uo. 1898.) Közrebocsátotta →Telegdi Miklós „Felelet”-ét →Bornemisza Péter „Fejtegetés” c. könyvére (1898.).