BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ignati György (Svábóc, 1690 k. Cekeháza, 1752.) ev. lelkész. Tanult Sztrázsán, Késmárkon, Rozsnyón, Lőcsén és Eperjesen. Külföldre menvén, a tübingeni egyetemen képezte magát tovább, s itt 1717-ben magisteri fokot is szerzett. Hazatérve, egy ideig nevelősködött, majd 1721 tavaszán →conrector, 1726-ban →rektor lett Eperjesen. 1730-tól Héthárson, 1737-től ismeretlen helyen, 1740-től Girálton, 1747-től Cekeházán lelkészkedett, – Műve: De fidelibus confessoribus (Rom. X. 10.). (Tübingen, 1717.)