BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Roth István Lajos (Medgyes, 1796. nov. 24. – Kolozsvár, 1849. máj. 11.) ev. lelkész. A középiskolát Medgyesen és Nagyszebenben végezte. 1817. okt. 13-tól a tübingeni egyetemen folytatta tanulmányait, melyről 1820 szeptemberében bölcsészetdoktori oklevéllel érkezett haza. 1822-től tanár, 1835-től →prédikátor volt Medgyesen, míg 1837-ben Nemesen, 1847-ben Muzsnán lett pap. A magyarság elleni gyűlölete a szabadságharcban olyan cselekedetekre ragadta, amikért kivégeztette a kolozsvári haditörvényszék. – Egyházi érdekű művei: An den Edelsinn und die Menschenfreundlichkeit der sächsischen Nation in Siebenbürgen eine Bitte und ein Vorschlag. (Nagyszeben, 1821.) Rede am Sarge der Frau Sophia Regina vermählten Friedrich Carl Zoppelt… (Uo. 1836.) Standrede vor dem Sarge des Superintendenten Johann Bergleiter. (Brassó, 1843.) Der Birthälmer Pfarrer und der lutherische Superintendent. (Uo. 1843.) Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit… (Uo. 1848.) Gesammelte Schriften und Briefe (5 k.). 1937-ig.

Irodalom: Hintz György: Die Letzten Lebensmomente des… Stephan Ludwig Roth (1850.), Graeser A.: Dr. Stephan Ludwig Roth nach seinem Leben und Wirken (1852.), Schuller M.: Stephan Ludwig Roth (1896.), Obert, F.: Stephan Ludwig Roth (2 k., 1896.), Morres V.: St. L. Roth, der Volkfreund… (1898.), Connerth János: R. I. L. (Erdélyi Múzeum, 1898.), Folberth O.: Der Degradierungsstreit Stephan Ludwig Roth's (Archiv des Vereines… 1930.).