BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Soós Ferenc id. (Kudu, 1670. – Kolozsvár, 1720. jún. 19.) ref. püspök. Kuduban kezdett tanulni. Azután Kolozsvárt tanult, hol →seniorságot viselt. Majd a külföldet is fölkeresvén, 1696. aug. 25-én Franekerben lépett az egyetem hallgatói sorába. Hazatérve, két évig udvari papja volt gr. Bethlen Lászlónak, míg 1700 januárjában kolozsvári lelkész lett. Mint ilyent, 1710-ben a →kolozskalotai egyházmegye →esperes, 1717 őszén az →erdélyi egyházkerület püspökké választotta. – Művei: De prima veritate (Hosszu értekezés két részben). (Franeker, 1698.) Jó cselekedetekre való serkengetés (Gyászbeszéd Szentjóbi György felett). (Kolozsvár, 1704.) Isteni kéz. avagy igazgatás (Gyászbeszéd Szathmárnémethi Sámuelné Viczei Mária felett). (Uo. 1716.) A döghalál Isten harca az emberekkel (Latinul is – „Positiones de peste” c. alatt.) (Uo. 1720.) (II. kiad. uo. 1739.) – Gyászverset írt a →Pataki István (1693.) és →Szathmárnémethi Sámuel (1717.) halálára. – Nagyapja volt →Gyöngyösi Jánosnak.