BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Jeszenszky Károly (Liliomos, 1815. okt. 10. – ?Mezőberény, 1898. szept. 5.) ev. lelkész. Liliomoson kezdte iskoláit. Azután 1823-tól Újverbászon, 1826-tól Mezőberényben, 1830-tól Selmecbányán, 1834-től Pozsonyban tanult. Külföldre menvén, 1838. máj. 11-én a jenai egyetemre iratkozott be. Egy év elteltével hazajőve, segédlelkész lett Aszódon, 1840-ben Mezőberényben, hol 1843-ban lelkésszé választották. 1890-ben nyugalomra lépett. – Művei: A mezőberényi község és ev. egyház története (szlovákul). (Arad, 1861.) Vázlatok Mezőberény múltjából (Békés vármegyei régészeti… társulat IV. évkönyve, 1878.) Aranymenyegzői beszéd… Bonyhay Benjámin és Kutzián Katalin ötvenéves házasságuk… alkalmából. (Békéscsaba, 1881.) – továbbá szlovák gyászbeszéd Haán János felett (1855.). – Hasonló nevű fia (mh. 1927. aug. 22.), ki 1875 óta atyja mellett volt segédlelkész s 1890-ben utóda lett, szintén foglalkozott irodalommal és főleg az énekügyet tette tanulmánya tárgyává s fordított is énekeket. – Az idősebbik apósa, az ifjabbik sógora volt →Masznyik Endrének és →Koren Pálnak.