BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Felsőpoprádi ev. egyházmegye, kezdettől fogva tulajdonképpen a →rózsahegyi zsinatig létezett, amikor éppen →esperesének az egyházközségét, mint Liptó vármegyében fekvőt, a más →egyházkerülethez tartozó →liptói egyházmegyéhez csatolták tőle, illetőleg a →szabad kir. városok kerületétől. Ekkor a különben is megapadt számú egyházai nem bírták tovább fenntartani önálló szervezetüket, miután már a →gyásztized óta úgy is kénytelenek voltak szüneteltetni egyházmegyei életüket, csak éppen 1706-ban választván újból esperest. Prot. irányú kebli törvénykönyve, mely váltakozónak mondta ki az esperesi tisztet a német és szlovák lelkészek között, még az 1550-es években készült (közölve Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár, 1908.). Egyházainak száma akkor 13 volt s később is, a rendes időkben meghaladta a tízet. Ezek a Poprád felső folyása közelében voltak elszórva, kettő Liptó vármegyében, a többi Szepesben. – →Esperesei névsorából ennyit ismerünk: Zaár György szepestapolcai l. (1614.), Simonides Pál vázseci l. (1654.), →Heutsch Fülöp mateóci l. 1667–1670, Dzuranik Sebestyén vázseci l. 1706–1707.