BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Királyhágómelléki ref. egyházkerület, Magyarország új határainak egyik eredményéül a →tiszántúli egyházkerületnek Romániához csatolt részéből alakult, majdnem teljesen azon a területen, melyet mára 18. század első felében is külön →egyházkerületnek szántak némelyek. Az érdekeltek 1921. aug. 16-án mondták ki megalkotását, amelynek számtalan nehézséget gördített elébe a román kormány, annyira, hogy az 1921-ben megválasztott és 1922-ben beiktatott püspököt és →főgondnokot, akik 1923-ban kénytelenek voltak lemondani, csak 1925-ben választhatta meg a kerület, úgy, hogy 1926-ban aztán meg is nyerték a megerősítést. →Egyházmegyéit új beosztás alá kellett a kerületnek vennie, minek következtében a következő egyházmegyékből állott: →bánsági, →bihari, →érmelléki, →nagybányai, →nagykárolyi, →nagyszalontai, miután a →máramaros-ugocsai és →szatmári egyházmegyékből ide került egyházközségek a nagybányai egyházmegyéhez csatoltattak. Összesen 182 anyaegyháza volt az egész kerületnek, melynek püspöke →Sulyok István nagyváradi lelkész, főgondnoka Domahidy Elemér volt 1930-ig, 1931-től pedig Thúry Kálmán. 1940-ben 132 egyháza visszacsatoltatván Magyarországhoz, azok régi kötelékeikbe osztottak be. 1945-ben ismét visszaállott az 1939 óta „nagyváradi” nevet viselő kerület, mire az 1944-ben elhalt volt püspök helyébe 1946-ban →Csernák Béla nagyváradi lelkész választatott, aki azonban nem nyervén meg a megerősítést, 1947 őszén lemondott állásáról. 1948 tavaszán Arday Aladár nagyszalontai lelkész követte tisztében. Főgondnokká ugyanekkor Olosz (?) Lajos választatott. 1951-ben új rendezés alá vétetvén az egész romániai egyház, a →szilágy-szolnoki egyházmegye, mely a visszacsatoltság alatt négyfelé oszlott, három egyházmegyéjét [!] ide engedte át, a tasnádi pedig nagy részében a nagykárolyiba olvasztatván. Különben pedig új beosztás alá került ez a kerület is, melynek egyházmegyéi jelenleg a következők: →aradi 23, →nagykárolyi 29, →nagyváradi 49, →szatmári 54, →székelyhidi 33, →szilágycsehi 14, →szilágysomlyói 17, →temesvári 13 anyaegyházzal.