BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Király Jakab (Fertőszentmiklós, 1623. – Sajógömör, 1690., okt. 9.) ev. lelkész. Tanulmányai befejeztével 1647-ben lelkész lett először Mátyusföldén valahol, s ott egyházmegyei jegyzőséget is viselt. 1652 áprilisában Osgyánban foglalt el lelkészi állást, 1656 májusában pedig Rozsnyón, ahol a magyar papi tisztet vitte. Innen mint már 1669-től a →gömöri egyházmegye →esperese, 1671-ben elűzetett, amikor is Csetnekre választották meg papnak. A pozsonyi →delegatum judícium előtt is megjelent, de onnan valahogy megmenekült. Egyházába azonban nem mehetvén vissza, Sajógömörön lett pap. Innen csak 1682-ben térhetett vissza Rozsnyóra, ahonnan 1687-ben ismét elűzte a hatalom erőszaka. Ekkor Berzétére, a következő évben Sajógömörre vonult, s hely nélkül volt egészen haláláig. – Művei: Mise nem mise, azaz: A miséről való tudománynak ostromlása… (Hunnius Egyed után ford.). (Kassa, 1654.) Hármas szentírásbeli dolgok (az előbbivel együtt, folytatólagos lapszámozással). Egy ismeretlen műve ellen írta Szalóczi Mihály a Jézusról szóló könyvét.