BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Miskolczi Csulyak Gáspár (Olaszliszka, 1627. ápr. 5. – Székelyudvarhely, 1696. márc. 5.) ref. esperes. Sárospatakon tanult, hol 1648-ban lépett a felsőbb osztályok elsőjébe. Innen 1651 februárjában →Tolnai Dali János elleni úgyvélt árulkodásáért eltávolították. Ekkor külföldre menvén, 1651 tavaszán az utrechti, 1653. júl. 8-án a franekeri egyetemre iratkozott be. Hazatérvén, egy ideig nevelősködött, azután lelkészi hivatalba lépett, mégpedig 1658-ban Ónodon, 1665-ben Bodrogkeresztúron, ahonnan 1672-ben vagy 1673-ban elkergettette →Báthory Zsófia. Csakhamar Szilágysomlyón, 1686 tavaszán pedig Nagybányán foglalt el papi állást. Ám a vallási üldözés elől 1689-ben ismét menekülnie kellett. Erdélybe vonult, hol többnyire Görgényben tartózkodott, míg 1691 őszén magyarigeni, 1695-ben székelyudvarhelyi lelkész lett. Itt nemsokára →esperessé választotta az →udvarhelyi egyházmegye. Teol. művei: Angliai independentizmus (Arnold Miklós franekeri tanár előszavával). (Utrecht, 1654.) (Ebben is teljesen puritánus-ellenességéről tett bizonyságot.) Van másfajta műve is.

Irodalom: Zoványi Jenő: Puritánus mozgalmak… (1911.).